עברית

ניתוח ראשוני של תעריף הרכבת לשנת 2009

ניתוח ראשוני של תעריף הרכבת לשנת 2009 - קובץ הדפסה (PDF) עברית English
ניתוח ראשוני של תעריף הרכבת לשנת 2009 (אקסל) עברית English
ניתוח ראשוני של תעריף הרכבת לשנת 2009 (וורד) עברית English
מכתב למנכ"לים (חוזר תעריף 2008-6) 17.7.2008 עברית  
Return to Former Operator Publications

News

Actuarial findings