עברית

תוכנית סטטיסטית - גרסת 1 ינואר 2006 (עדכון 24 אוגוסט 2005)

גרסת השוואה לגרסת 1 אפריל 2003 עם סימון השינויים עברית English
גרסה מלאה ללא סימון השינויים עברית English
מכתב לאחראים בחברות הביטוח על הדיווח למאגר המידע עברית  
Return to Former Operator Publications

News

Actuarial findings